Velkommen til Barratt!

Nå er høsten her for R E A L, og vi høst er sesongen for forandring! Derfor har vi laget ny tavle bak baren. Og i samme anledning vil vi annonsere at vi selger V60 og Chemex utstyr. OG at vi har den BEST Aloe Vera drikken i hele verden. OOG at vi har en helt nydelig kaffe som dagens idag (muligens imorra og)- en kaffe som funker utmerket som håndbrygg hvis du ønsker det i stedet! Den heter DERI KOCHOA og er en klassisk våtforedlet kaffe fra Etiopia. Les mer om kaffen vi selger på kaffa.no.

V E L K O M M E N til oss!!

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>